Kariera

I wojna światowa

II wojna światowa

Bitwa pod Monte Cassino

 
Pamiątkowy Krzyż Monte Cassino

 

 

Strona główna

 
Please DON'T SEND ME SPAM
Gen. Władysław Anders


Gen. Władysław Anders
1982 - 1970

     Urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu koło Kutna. Kiedy wybuchła wojna, odbywał studia na politechnice w Rydze. Jako oficer rezerwy został powołany do armii carskiej i przydzielony do trzeciego pułku dragonów carskich. Był trzykrotnie ranny. W 1917 roku otrzymał dyplom ukończenia kursów carskiej Akademii Sztabu Generalnego. Również w 1917 roku brał udział w formowaniu I Korpusu Polskiego, tworzonego w Rosji przez generała Dowbor-Muśnickiego. Kiedy oddziały te rozwiązano, wrócił do Warszawy w stopniu podpułkownika i brał udział w rozbrajaniu Niemców w Polsce.

W roku 1934 Władysław Anders zostaje mianowany generałem brygady

30 lipca 1941 roku rząd polski zawiera z ZSRR umowę. Władze sowieckie ogłaszają amnestię dla deportowanych w Rosji Polaków, a generał Anders zostaje wypuszczony na wolność.W dniu 14 sierpnia tegoż roku zostaje podpisana polsko-sowiecka umowa wojskowa, przewidująca utworzenie w Rosji Armii Polskiej. Dowództwo tej armii powierzono generałowi Andersowi, mianowanemu w międzyczasie generałem dywizji.

W roku 1968 generał bierze udział w uroczystościach 25-ej rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Była to jego ostatnia pielgrzymka za życia na tereny pamiętnych walk. 12 maja 1970 roku generał umiera w Londynie. Stosownie do woli zmarłego, zwłoki generała zostają przewiezione do Włoch, by spocząć wśród żołnierzy II-ego Korpusu, na cmentarzu w Monte Cassino.

 

ZSM w Rzeszowie

Strona główna

Aktualności

Nasza szkoła

 
 
 
 

 

 


 powered by Agata Szteliga
Rzeszów - kwiecień 2006r.